Biuro Rachunkowe "Liczyrzepa"
Janina Barcewicz
O nas

Właścicielem biura rachunkowego "Liczyrzepa" jest Janina Barcewicz.

Janina Barcewicz ukończyła studia magisterskie na kierunku ekonomia na Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze, a także studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i kontroli finansowej.

Biuro rachunkowe jest prowadzone na podstawie certyfikatu księgowego nr 42425/2010 wydanego przez Ministra Finansów uprawniającego do usługowego porwadzenia ksiąg rachunkowych

Biuro posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.


Dane rejestrowe firmy wpisanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

NIP: 615-137-89-98

REGON: 021704911

Adres głównego miejsca wykonywania działalności: 59-900 Zgorzelec ul. Chełmońskiego 49

Rachunek bankowy: Bank Millennium S.A. konto nr 43 1160 2202 0000 0001 9704 6315

strona internetowa: www.liczyrzepa.eu